Odmeny za účasť

Odmeny za účasť

Účasť na všetkých prieskumoch v rámci covynato.sk je finančne ohodnotená. Ako to s odmenami funguje?

1. Registrácia

V rámci registrácie a vypĺňania vášho profilu vás požiadame o číslo bankového účtu, na ktorý vám budeme odmenu posielať. Ten si vždy starostlivo skontrolujte.

2. Podmienky

Každý prieskum môže byť ohodnotený inou finančnou čiastkou. Na vyplatenie odmeny je nutná úspešná účasť na rozhovore/komunite/testovaní a vyplnenie formulára GDPR.

3. Výška odmeny

Suma je odstupňovaná podľa typu spolupráce (osobná/online/telefonická), dĺžky rozhovoru a prípadných ďalších špecifík. Za účasť na jednom prieskume je to zvyčajne 15 až 40 Eur (netto).

4. Vyplatenie

Suma vám bude zaslaná na účet vždy max. do 10 dní od realizácie prieskumu.

Dôležité informácie:

Upozorňujeme, že sa jedná o náhodný, príležitostný príjem, ktorý nepodlieha zdaňovaniu v zmysle § 9 odst.1 písm.g.) Príjmy oslobodené od dane – Zákona o dani z príjmu č.595/2003 Zz

Daňová povinnosť vzniká až vtedy, ak by celková výška vašich príjmov za kalendárny rok za túto činnosť (účasť na prieskume, vyplnenie dotazníkov) presiahla úhrnnú sumu 500 Eur. V takomto prípade by daňová povinnosť bola plne na vašej strane.

Dostaňte zaplatené za svoje postrehy

Ipsos je jedna z TOP prieskumných agentúr na slovenskom trhu, ktorá prináša komukoľvek možnosť jednoduchého zárobku a ovplyvniť vývoj svojich obľúbených značiek či produktov prostredníctvom panelu ČovynaTo.

Dostante zaplatene