Zdieľajte svoj názor

Zdieľajte svoj
názor a zarábajte

Zarábajte online a flexibilne vo voľnom čase zdieľaním svojich názorov na reklamy, produkty či služby až v 10+ prieskumoch za mesiac. Váš názor je dôležitý.

Ako to funguje?

Vytvorte svoj profil
1. Vytvorte si svoj profil

Zaregistrujte sa zadarmo a vyplňte svoj osobný profil čo najdetajlnejšie, aby ste získali čo najviac príležitostí.

Vytvorte svoj profil
2. Prihláste sa na prieskum

Prihláste sa do zaujímavých prieskumov vyplnením krátkeho dotazníka do jednej minúty, na základe ktorého výskumník vyberie ideálnych účastníkov.

Vytvorte svoj profil
3. Zúčastnite sa a získajte odmenu

Po schválení sa dohodnete na čase rozhovoru. Po úspešnom absolvovaní dostanete do pár dní odmenu od 15 až do 40 EUR.

Na akých typoch prieskumu sa budete podieľať?

Podieľať sa budete formou online alebo osobne s našimi výskumníkmi:

Individualny rozhovor
Individuálny rozhovor

Individuálny 30 - 60 minútový rozhovor cez počítač alebo osobne

Skupinová diskusia
Skupinová diskusia

Skupinový rozhovor aj s inými účastníkmi 90 - 120 minút cez počítač alebo osobne

Komunita
Komunita

Pár minútové vypĺňanie online denníčka 1 - 5 dní

UX Testovanie
UX Testovanie

Prezeranie a komentovanie stránky či aplikácie cez počítač alebo osobne 30 - 60 minút

Dostaňte zaplatené za svoje postrehy

Ipsos je jedna z TOP prieskumných agentúr na slovenskom trhu, ktorá prináša komukoľvek možnosť jednoduchého zárobku a ovplyvniť vývoj svojich obľúbených značiek či produktov prostredníctvom panelu ČovynaTo.

Dostante zaplatene