FAQs

Často kladené otázky

Ak máte otázky týkajúce sa členstva v paneli covynato.sk, prečítajte si prosím najprv tento prehľad, ktorý obsahuje často kladené otázky. Ak tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nás kontaktovať na adrese covynato@ipsos.sk, kde vám radi odpovieme.

Ako sa môžem zaregistrovať?

Jednoducho, stačí vyplniť krátky registračný formulár tu

Čo ma čaká po registrácii?

Po úspešnej registrácii oslovíme najrelevantnejšiu skupinu ľudí s konkrétnou ponukou prieskumu. Ak napríklad realizujeme osobné rozhovory s ľuďmi, ktorí využívajú Slovenskú sporiteľňu v Bratislave, oslovíme tých, ktorí uviedli, že žijú v Bratislave a využívajú služby Slovenskej sporiteľne. Následne im pošleme dotazník s doplňujúcimi otázkami. Z odpovedí potom vyberieme tých, ktorí spĺňajú ďalšie podmienky (napr. majú hypotéku), zavoláme im a dohodneme konkrétne detaily, ako je čas, miesto a odmena.

Čo ak sa nakoniec nedostavím?

Vzhľadom na konkrétny čas, na ktorý sú rozhovory a diskusie dohodnuté, je pre nás akékoľvek zrušenie účasti problematické. Je preto potrebné, akékoľvek komplikácie z vašej strany včas oznámiť. Zvyčajne sa dá dohodnúť nový termín, prípadne môžeme rozhovor nahradiť iným spôsobom a vieme, že sa na vás môžeme v budúcnosti spoľahnúť. Vzájomná dôvera je pre nás dôležitá.

Ako dostanem odmenu?

Peniaze zvyčajne vyplácame na účet, ktorý vyplníte pri každom prieskume, do niekoľkých dní po jeho realizácii. Existujú aj prípady, keď odmenu dostanete v hotovosti po ukončení rozhovoru - spôsob vyplatenia odmeny vždy viete vopred.

Kedy máte právo mi odmenu nevyplatiť?

Odmenu vyplácame vždy, ak je dodržané dohodnuté miesto, čas a dĺžka rozhovoru. Odmenu znižujeme iba vtedy, ak by sa ukázalo, že pôvodné informácie, ktoré ste poskytli, nekorešpondujú s informáciami poskytnutými počas rozhovoru - napríklad v úvode uvedieme, že chceme rodičov detí vo veku 6 - 12 rokov a ukáže sa, že deti nemáte.

Musím zdaniť odmenu za rozhovor?

Nie, jedná sa o náhodný, príležitostný príjem, ktorý nepodlieha zdaňovaniu v zmysle § 9 odst.1 písm.g.) Príjmy oslobodené od dane – Zákona o dani z príjmu č.595/2003 Zz. Daňová povinnosť vzniká až vtedy, ak by celková výška vašich príjmov za kalendárny rok za túto činnosť (účasť na prieskume, vyplnenie dotazníkov) presiahla úhrnnú sumu 500 Eur. V takomto prípade by daňová povinnosť bola plne na vašej strane.

Ako je to s ochranou osobných údajov?

Všetko, čo nám poviete je spracované anonymne. Viac informácií nájdete tu

Môžem si vybrať spôsob, akým bude rozhovor prebiehať?

Táto možnosť bohužiaľ nie je k dispozícii. Je vopred určené, ako bude rozhovor prebiehať - či online alebo osobne, či individuálne alebo skupinovo a je na vás, aby ste sa rozhodli, či sú pre vás podmienky prijateľné a či vám daný spôsob vyhovuje.

Čo ak nemám webkameru, alebo naopak nemám záujem o osobné rozhovory, ale zúčastniť online mi nerobí ťažkosti?

Žiadny problém, radi vám ponúkneme len také typy projektov, ktoré sa uskutočnia spôsobom, ktorý vám vyhovuje.

Chcem ukončiť spoluprácu, nechcem už dostávať dotazníky na vyplnenie prieskumov.

Spoluprácu s našim panelom môžete kedykoľvek ukončiť. Stačí nás kontaktovať na covynato@ipsos.sk

Dostaňte zaplatené za svoje postrehy

Ipsos je jedna z TOP prieskumných agentúr na slovenskom trhu, ktorá prináša komukoľvek možnosť jednoduchého zárobku a ovplyvniť vývoj svojich obľúbených značiek či produktov prostredníctvom panelu ČovynaTo.

Dostante zaplatene